CennikCennik psychoterapii
Konsultacja indywidualna
150 zł 50 minut
Sesja indywidualna
150 zł 50 minut
Poradnictwo psychologiczne
150 zł 50 minut
Sesja terapii małżeńskiej
200 zł 80 minut
(sesje odbywają się raz na dwa tygodnie)Powrót